alampasis@gmail.com

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Η μάστιγα της αοριστίας. Μπορεί να προληφθεί?

Η  νομική αοριστία της αγωγής,  συνδέεται με τη νομική εκτίμηση του  εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, ενώ η ποσοτική ή ποιοτική  αοριστία της αγωγής,  υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που  απαιτούνται κατά νόμο για τη θεμελίωση του αιτήματος της αγωγής. Υπάρχει και μια τρίτη διάκριση της αοριστίας. Η δήθεν αοριστία άλλως η αοριστία που εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό  σε σχέση με την έκβαση της δίκης (αυτή όμως είναι άλλη συζήτηση που δεν είναι της παρούσης ).  


Στη δικηγορική πάντως καθημερινότητα,  η διάγνωση αοριστίας θεμελιώνει πάντοτε «ευθύνη» του δικηγόρου. Ποσοτική αοριστία σημαίνει ότι  «φταίει ο δικηγόρος». Νομική  αοριστία σημαίνει  ότι όχι   απλά  «φταίει ο δικηγόρος», αλλά ότι «ο δικηγόρος είναι για …. ». Νομικά αόριστη αγωγή  σημαίνει ότι το  δικόγραφο περιέχει ασυνάρτητες σκέψεις  υπό την έννοια ότι υπάρχει ελλιπής ή  αντικρουόμενη παράθεση ουσιωδών γεγονότων  κατά τρόπο που το δικαστήριο δεν δύναται να προβει σε νομική εκτίμηση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου. Κατά την άποψή μου , νομικά αόριστη αγωγή δεν θα μπορούσε να συντάξει    ακόμη και ο   κοινός  μέσος  μαθητής της τρίτης  τάξης του  Γυμνασίου… Πόσο μάλλον ένας   δικηγόρος…

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Το XL της WIND
ΠερίληψηΤην 15/10/2009 η  WIND λάνσαρε στην αγορά το  WIND XL (Extra Large).  

Από 15/10/2009   έως 13/11/2009 ίσχυσε ο  Όρος των Γενικών Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ) σύμφωνα με τον οποίο  η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης ήταν τα  τρία (3) λεπτά. Τι σήμαινε αυτό? Ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα ,  κάθε φορά που  έκανες μια κλήση π.χ 10 δευτερολέπτων, αυτή υπολογιζόταν ως κλήση τριών (3)  λεπτών! Το αποτελέσματα που παρήγαγε  ο  καταχρηστικός και επομένως άκυρος αυτός Γ.Ο.Σ , ήταν να φουσκώσει το λογαριασμό μου με τα διπλάσια από όσα πλήρωνα με το WIND 1000. Και ενώ με το WIND 1000 πλήρωνα 170-200 ευρω το μήνα με το WIND XL ο λογαριασμός εκτοξεύτηκε  στα   355,83  ευρω !!! Πως όμως έγινε αυτό?
Κατ εφαρμογή   του άκυρου αυτού ΓΟΣ ,  οι  172 κλήσεις που πραγματοποίησα  που η κάθε μια από αυτές είχε  διάρκεια κάτω των 3  λεπτών και  συνολική διάρκεια  171,2  πραγματικά λεπτά,    υπολογίστηκαν  ως κλήσεις συνολικής διάρκειας 516 λεπτών (172 κλήσεις κάτω των τριών λεπτών  Χ 3 λεπτά ελάχιστη διάρκεια χρέωσης  =  516 λεπτά)!   Δηλαδή  ο  πραγματικός χρόνος ομιλίας των   171,2 λεπτών   επιμηκύνθηκε  πλασματικά κατά 301,75% σε  516 λεπτά !!!

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Το ανεφάρμοστο της εγκυκλίου Σανιδά λόγω παραβίασης της αρχής του αδιαιρέτου της έγκλησης (ά. 119 Π.Κ)
το πλήρες άρθρο είναι εδώ

--Τι εννοείς όταν λες ότι παραβιάζεται η αρχή του αδιαιρέτου της έγκλησης?
Εννοώ ότι με τα σημερινά δεδομένα , κάθε φορά που διώκεται ποινικά ένας μπλόγκερ, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να διώκεται και αυτός που φιλοξενεί το μπλόγκ (π.χ η Google , εφόσον αποδεικνύεται ότι ενεργεί με δόλο). Διαφορετικά υπάρχει ευθεία παραβίαση του νόμου. Πάμε όμως να δούμε τα θεματακια ένα ένα…

-- Ποια είναι η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται με την εγκύκλιο Σανιδά?
Προ της γνωμοδότησης Σανιδά η άρση του απορρήτου στο Ιντερνετ επιτρέπονταν μόνο για τα σοβαρά πλημμελήματα και τα κακουργήματα (βλ. εδώ για ποια εγκλήματα αίρεται το απόρρητο). Η εγκύκλιος Σανιδά δεν άλλαξε το νόμο , αλλά ερμηνεύοντας ένα πλήθος διατάξεων κατάληξε ότι το απόρρητο των επικοινωνιών δεν καλύπτει «την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου (Internet)» ούτε «τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας (ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία συνδρομητών, αριθμοί τηλεφώνων, κ.λ.π.)». Έτσι στο εξής , οι μπλογκερς θα διώκονται με διαδικασίες express… Το ίδιο και αυτοί που τους «υποθάλπουν» 

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Το ανεφάρμοστο της υπ’ αριθμ. 9/2009 γνωμοδότησης Σανιδά όταν παραβιάζεται η αρχή του αδιαιρέτου της έγκλησης (άρθρο 119 ΠΚ)


Το ανεφάρμοστο της υπ’ αριθμ. 9/2009 γνωμοδότησης Σανιδά όταν παραβιάζεται η αρχή του αδιαιρέτου της έγκλησης (άρθρο 119 ΠΚ) , άλλως

 

το σύννομο της εφαρμογής υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η αρχή του αδιαιρέτου της εγκλήσεως (άρθρο 119 ΠΚ) , προϋπόθεση που πληρείται μόνον εφόσον η ποινική δίωξη ασκείται κατά όλων των συμμετοχων στην άδικη πράξη και όχι κατά ενός μόνο δράστη (όχι δηλ. κατά μόνο του blogger αλλά και κατά του ιδιοκτήτη του μέσου που φιλοξενεί το ιστολογιο)

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) σχεδόν καταργεί τη συκοφαντική δυσφήμιση,όταν το θύμα είναι δημόσιο πρόσωπο


Κατά την πάγια στάση της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων , «…αν ο λόγος κάθε πολίτη, συνεπώς και ο δημοσιογραφικός λόγος, δεν είναι τεκμηριωμένος, απλώς δεν πρέπει να εκφέρεται δημοσίως». Η άποψη αυτή είναι στην ελληνική έννομη τάξη η κρατούσα.

Σε αντίθεση όμως με την παραπάνω άποψη , το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) σε μια προσπάθεια να θωρακίσει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκ­φρασης , ερμηνεύει το αρθ. 10 της ΕΣΔΑ κατά τρόπο τέτοιο που αποκλείει στην πράξη τις κρατικές αυθαιρεσίες. Τούτο δε, το πράττει με ένα μπαράζ αποφάσεων που δικαιώνουν πανηγυρικά τους προσφεύγοντες. Ταυτοχρόνως όμως , η πρόσφατη αυτή νομολογία του ΕΔΔΑ ανατρέπει άρδην και τα εγχώρια νομολογιακά δεδομένα … Σημειωτέων δε , ότι η ΕΣΔΑ υπερισχύει έναντι των κανόνων του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και ως εκ τούτου τα ελληνικά δικαστήρια έχουν όχι μόνο το δικαίωμα αλλά την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τους τη νομολογία του ΕΔΔΑ (η ΕΣΔΑ, κυρώθηκε εκ νέου από την Ελλάδα με το ν.δ.53/1974 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού εσωτερικού δικαίου, με αυξημένη, κατά το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, νομοθετική ισχύ).

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Έκθεση σε κίνδυνο (άρθ. 306 ΠΚ) και αστοχία υλικού


Με απασχόλησε το ακόλουθο νομικό ζήτημα:

- Η διάρκεια ζωής εξαρτήματος κρισίμου για την ασφαλή κίνηση ενός οχήματος, είναι σύμφωνα με τον κατασκευαστή 20.000 χλμ.
- Ο Χ έχοντας συμπληρώσει περί τα 10.000 χλμ απευθύνθηκε στο συνεργείο του Ψ προκειμένου ο τελευταίος να αντικαταστήσει το κρίσιμο για την ασφάλεια του οχήματος αυτό εξάρτημα.
-Ο Ψ διαβεβαίωσε ψευδώς το Χ ότι αντικατέστησε το εξάρτημα με καινούργιο.
- Το εξάρτημα έσπασε στα 17.000 χλμ με αποτέλεσμα να επισυμβεί εμπλοκή στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης του οχήματος και το όχημα να εκτραπεί της πορείας του γεγονός που παρ ολίγο να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και σε θάνατο του Χ .
-Διενεργήθηκε πραγματογνωμοσύνη σύμφωνα με το πόρισμα της οποίας το εξάρτημα δεν αντικαταστάθηκε ποτέ (από τα 0 έως τα 17.000 χλμ που έσπασε) .

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

Η SIEMENS ,το Βατοπέδι, η γιαγιά που πουλούσε χαρτομάντιλα στα φανάρια και η κουλτούρα του Pulp Fiction …


Περίμενα τις προάλλες για να δικάσω ένα αυτόφωρο…

Παρακολούθησα στο μεταξύ , τη δίκη μιας γιαγιάς που είχε συλληφθεί για επαιτεία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο επαιτούσε πουλώντας χαρτομάντιλα στα φανάρια… Κατηγορούταν δηλαδή η γιαγιά , ότι παρακαλούσε τους αγνώστους για παροχή χρημάτων με τη δικαιολογία της ανέχειας ή της μεγάλης ένδειας. Πρέπει να ήταν 70 με 75 ετών και προφανέστατα πάμπτωχη… Ήταν αλλοδαπή προερχόμενη από κάποια χώρα της ανατολικής Ευρώπης. Φορούσε βρώμικα και σχισμένα ρούχα . Στο κεφάλι είχε μια μαντίλα (από αυτές που φοράνε οι γιαγιάδες) και στη μέση της είχε δεμένη μια βρώμικη ποδιά… Αυτονόητο είναι ότι δικάστηκε χωρίς δικηγόρο.

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Για ποιους λόγους είναι παράνομες οι διαφημίσεις που καλύπτουν τα παράθυρα των λεωφορείων

Είχα αρκετό καιρό να χρησιμοποιήσω λεωφορείο της ΕΘΕΛ … Πέρυσι τέτοιο καιρό έτυχε και μπήκα σε ένα…Δεν ήταν όμως κανονικό λεωφορείο… Ήταν ένα από αυτά που η εξωτερική τους επιφάνεια καλύπτεται ολικά από μια τεράστια διαφήμιση!!! Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο άμοιρος πολίτης , οι διαφημίσεις αυτές είναι κατασκευασμένες με τρόπο τέτοιο, ώστε να εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο ο σκοπός του διαφημιζόμενου που συνήθως είναι οι πανίσχυρες πολυεθνικές και οι οικονομικά ισχυρές ντόπιες εταιρίες. Οι διαφημίσεις αυτές επιτυγχάνουν απολύτως το σκοπό τους αφού είναι τόσο μεγάλες και τόσο εντυπωσιακές , που προκαλούν αμέσως το βλέμμα του εξωτερικού παρατηρητή...

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

Οδηγός επιβίωσης των bloggers


Η ανωνυμία των bloggers και το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Το ατιμώρητο «του δημοσιογραφειν» με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) ακόμα και όταν η κριτική είναι συκοφαντική για τον κρινόμενο (ατιμώρητο υπό ελάχιστες προϋποθέσεις).
 
Οδηγός επιβίωσης των bloggers
Το post περιλαμβάνει πέντε ενότητες:

1. Γιατί οι bloggers «κρύβονται» πίσω από την ανωνυμία τους? Τι φοβούνται και δε βγαίνουν με το όνομά τους?


2. Ποιες οι πιθανές συνέπειες αν ο blogger βγει και bologga-ρει με το όνομά του, ή αν το όνομά του αποκαλυφθεί από τις Αρχές.


3. Πότε και πως αποκαλύπτονται τα στοιχεία του blogger. Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του blogger.


4. Σύνοψη της πρόσφατης νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) που κατατείνει στο ατιμώρητο «του δημοσιογραφειν» ακόμα και όταν η κριτική είναι συκοφαντική για τον κρινόμενο.

5. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία δικαίωσης του blogger αν αυτός καταδικασθεί από ελληνικό δικαστήριο.

Πως νοείται νομικά το internet? Είναι εφημερίδα , ραδιόφωνο , τηλεόραση , όλα αυτά μαζί ή τίποτα από αυτά?


Διαβάζω τελευταία ότι επιχειρείται ο νομικός παραλληλισμός άλλως η νομική εξομοίωση του internet με τα παραδοσιακά μέσα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Διαβάζω ότι με βάση αυτό το νομικό παραλληλισμό ασκούνται αγωγές με αίτημα την καταβολή δεκάδων χιλιάδων ευρώ… Ο νομικός συλλογισμός είναι ότι το δια του internet δυσφημιστικό ή υβριστικό δημοσίευμα εξομοιώνεται νομικά με το υβριστικό ή συκοφαντικό δημοσίευμα που διαδίδεται από τα παραδοσιακά μέσα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης!!! Με βάση αυτό το σκεπτικό , οι θιγόμενοι από το διαδικτυακο δημοσίευμα αιτούνται την αναλογική εφαρμογή του αρθ. 4 εδ. 10 του ν 2328/1995 (ζητώντας τις τεράστιες αποζημιώσεις που προβλέπει η διάταξη)…

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Ο ταξιτζής , το ιδιώνυμο της κουκούλας και η περιύβριση ΑρχήςΔυστυχώς είναι άσχημες οι μέρες για τους απλούς no name Έλληνες πολίτες…Άσχημες μέρες για τους καταναλωτές… Οπουδήποτε ή σχεδόν οπουδήποτε ο καταναλωτής συναλλάσσεται, τον "κουρεύουν κανονικά"… Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση, ότι είναι τόσο μεγάλη η έκταση της παραβατικης συναλλακτικής συμπεριφοράς , που έχει στην κυριολεξία, εμποτίσει κάθε συναλλακτική δραστηριότητα …

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009

Προσοχή στους όρους των συμβάσεων ασφάλισης αυτοκινήτου (το post αφορά στις μικτές και τις υπερασφάλειες)Το post αυτό συντάχτηκε με αφορμή υπόθεση εντολέα μου που έχει κριθεί σε δεύτερο βαθμό (ΕφΑθ) . Δεδομένης της εμπειρίας που αποκόμισα από αυτή την υπόθεση , παρουσιάζω αυτή τη μελέτη που αφορά στις συμβάσεις μικτής ασφάλισης (όλες οι καλύψεις όλων των ειδών ) και υπερασφάλισης (όλων των ειδών οι καλύψεις πλην των ιδιων ζημιών).
Σύντομο ιστορικό: Ο Χ ήταν ιδιοκτήτης ενός Mercedes SLK το οποίο είχε ασφαλίσει με σύμβαση μικτής ασφάλισης σε ασφαλιστική εταιρία. Η καταβολή των ασφάλιστρων είχε συμφωνηθεί να γίνεται κάθε εξάμηνο . Κάθε φορά που το προηγούμενο συμβόλαιο έληγε , εκδίδονταν αυτόματα το επόμενο (διαδικασία αυτόματης ανανέωσης).

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Η λαϊκή «σοφία» και η υπογραφή

Καθώς στο Internet μια μέρα περιπατούσα, συνάντησα αυτό !!! Προβληματίστηκα πολύ είναι η αλήθεια… Αναλογίστηκα πόσο άστοχη μπορεί να είναι και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η …λαϊκή «σοφία»!
Κατά το δεύτερο σκέλος της , η ρήση είναι σοφή . Κατά το πρώτο ΟΧΙ (υπό προϋποθέσεις).
Αυτονόητα , το δεύτερο σκέλος παραμένει για το γυναικείο πληθυσμό -διαχρονικά- , αδιάφορο….

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Στο ίδιο έργο θεατές: πολιτικοί άνδρες κατά ΣτΕΟ βουλευτής του ΛΑΟΣ Άδωνης Γεωργιάδης προέβη την 15-01-09 στις εξής πρωτοφανείς πλην όμως όχι πρωτάκουστες δηλώσεις με τις οποίες κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει μια “σοβαρή πρωτοβουλία για να δούμε στο Κοινοβούλιο ποιος κυβερνά την Ελλάδα, η Βουλή, δηλαδή οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, ή οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν ξέρω ποιος τους έχει διορίσει και από πού κρατά η σκούφια τους;” Και όλα αυτά, για να καταλήξει στο εξής πρωτάκουστο: “Κλείνω με το Συμβούλιο της Επικρατείας, που νομίζω ότι είναι το μεγάλο θέμα. Έχει καταντήσει βραχνάς στην πρόοδο της ελληνικής δημοκρατίας”! (εφημερίδα Η ΑΥΓΗ 15/01/2009)

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

ΤΑ ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΑ RADAR ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Η παρούσα αφορά σε βεβαίωση παράβασης η οποία καταγράφηκε και βεβαιώθηκε από αστυνομικά όργανα της υπηρεσίας Τροχαίας Αττικής Οδού την 03-09-2007 και ώρα 12.16 στο Ε – 50 χλμ της Αττικής Οδού. Ειδικότερα αφορά σε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας για ταχύτητα κίνησης του οχήματος που φέρομαι ότι οδηγούσα , με 182 χλμ /ώρα (παράβαση του αρθ. 20 αρ. 12 ΚΟΚ).
Η ανωτέρω καταγραφή έγινε από αστυνομικό όχημα με συμβατικές πινακίδες στο εσωτερικό του οποίου ήταν εγκατεστημένος ειδικός εξοπλισμός καταγραφής και μέτρησης της ταχύτητας των παραπλεύρως κινουμένων οχημάτων. Σημειωτέων δε ότι κατά το χρόνο που το «καμουφλαρισμένο» αυτό περιπολικό - ραντάρ κατέγραψε την ταχύτητα του όχηματός μου ο οδηγός αυτού (εγώ είτε κάποιος άλλος) , δεν αντιλήφθηκε απολύτως το παραμικρό. Δηλαδή το καμουφλαρισμένο αυτό αστυνομικό όχημα αφού κατέγραψε την ταχύτητα του οχήματός μου , αντί να ακινητοποιήσει αμέσως τον οδηγό ώστε εκείνη τη στιγμή να του γνωστοποιήσει την παράβαση και επί τόπου να του επιδώσει την αστυνομική κλήση , συνέχισε το … εισπρακτικό έργο της αθόρυβης καταγραφής άλλων οδηγών τις Α.Ο.
Τρεις μήνες μετά την υποτιθέμενη τέλεση της παραβατικης πράξης ( κίνηση με ταχύτητα 182 χλμ/ωρα) , εκλήθην από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου προκειμένου να μου επιδοθεί η διοικητική πράξη (αστυνομική κλήση)!!!!