alampasis@gmail.com

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Εθνική Τράπεζα, έτος 2007: Δάνειζε σε Ελβετικό φράγκο χωρίς προστασία* των καταναλωτών από το συναλλαγματικό κίνδυνο, όταν την ίδια περίοδο εφάρμοζε κατόπιν υποδείξεως του ΔΝΤ σενάριο υποτίμησης του ευρώ κατά 30%!!!Στο προηγούμενο ποστ, αναφέρθηκα σε ανώνυμη καταγγελία που δημοσιεύτηκε στις 18/02/2012 στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την οποία οι τράπεζες πιθανόν να είχαν προβεί κατά το χρόνο εκταμίευσης των  δανείων σε Ελβετικά φράγκα σε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ή ΑΣΦΑΛΙΣΗ για το ποσό των Ελβετικών φράγκων που δανείστηκαν στη διατραπεζική και στη συνέχεια δάνεισαν στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να καρπώνονται σήμερα τη διαφορά μεταξύ της ισοτιμίας που οι καταναλωτές υποχρεώνονται να αποπληρώνουν τα  δάνεια και της ισοτιμίας που οι τράπεζες πιθανόν «κλείδωσαν» με πιστωτικά παράγωγα ή ασφάλιση κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Η καταγγελία δημοσιεύεται σε πριντ σκριν εδώ και σε λινκ εδώ

Σε αυτό το ποστ επιχειρείται να διερευνηθεί το παραπάνω -κρίσιμο για τη δικαστική πορεία της υπόθεσης- ζήτημα. Επίσης, αν αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου θα μπορούσε να κάνει ο οποιοσδήποτε καταναλωτής που δανείστηκε σε Ελβετικό φράγκο.

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Τραπεζικά δάνεια και νέος νόμος για την "Δίκαιη δίκη": Εισαγωγή πρωτοφανούς ρύθμισης που παράγει εξοντωτικούς τόκουςΝόμος για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής": Εισαγωγή πρωτοφανούς στα νομικά χρονικά ρύθμισης, που ενεργοποιείται αν τολμήσεις και αρνηθείς να  αναγνωρίσεις ΠΑΡΑΝΟΜΟ προς την τράπεζα χρέος και κινηθείς δικαστικά εναντίον της!!!

Με το νέο νόμο 4055/2012 για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής" τροποποιήθηκε το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα.

1. Τι ίσχυε ΠΡΙΝ την τροποποίηση του άρθρου 346 ΑΚ για τα δάνεια στις τράπεζες

Από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα προέβλεπε ότι οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και αν δεν βρίσκεται σε καθυστέρηση (υπερημερία), οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδόθηκε η αγωγή για το ληξιπρόθεσμο χρέος. Το νόμιμο επιτόκιο σήμερα είναι 6,75%. Ο νόμιμος τόκος υπερημερίας (καθυστέρησης) είναι 2 μονάδες πάνω. Το εκαστοτε νόμιμο επιτόκιο ορίζεται από το νόμο (διαφέρει δηλ ανά περίοδο). Με την 1219/2001 απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε μεταξύ άλλων, ότι τα τραπεζικά επιτόκια που υπερβαίνουν το όριο που θέτει ο νόμος είναι ΠΑΡΑΝΟΜΑ (τα τραπεζικά επιτόκια ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνουν τα εξωτραπεζικα).

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Νόμος 4055/2012 για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής": Τροποποίηση πειθαρχικού δικαίου δικαστών. ΤΡΕΜΕΙ το Σύστημα τους «κατώτερους» δικαστές…Πειθαρχικά παραπτώματα των δικαστών σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 1756/1988 (προϊσχύουσα μορφή της διάταξης).

Πειθαρχικά παραπτώματα των δικαστών όπως το παραπάνω άρθρο αντικαταστάθηκε προχθές με το άρθρο 106 του ν. 4055/2012 για την "Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής" ή ορθότερα την «απαγόρευση πρόσβασης σε δίκαιη δίκη με τοκογλυφική χρέωση του καταλοίπου του λογαριασμού (π.χ τραπεζικό δάνειο) αν ο οφειλέτης αντί να πάει γονατιστός και να συμβιβαστεί, τολμήσει και ασκήσει ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής (π.χ της τράπεζας)», κουβέντα όμως που θα κάνουμε σε άλλο ποστ. 

Συγκρίνοντας τα δυο νομοθετήματα, η αλήθεια είναι ότι δεν θα δεις εμφανείς αλλαγές. Τυπώνοντας τα όμως και συγκρίνοντάς τα λέξη προς λέξη, θα παρατηρήσεις  κάποιες (ψιλο)συμπληρώσεις και κάποιες (ψιλο)απαλείψεις… 

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Απάντηση Βενιζέλου στην εξώδικη δήλωση για τα τέλη κυκλοφορίας: «Τα τέλη κυκλοφορίας αποτελούν ΦΟΡΟ και όχι ανταποδοτικό τέλος» !!!Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά παγίως στη νομολογία, αλλά και κατά τη δημοσιονομική θεωρία φόρος είναι η αναγκαστική παροχή που επιβάλλεται στους πολίτες, χάριν των κρατικών σκοπών και χωρίς ειδικό αντάλλαγμα, ενώ το ανταποδοτικό τέλος αποτελεί, όπως και ο φόρος, αναγκαστική παροχή, που όμως καταβάλλεται από τους πολίτες έναντι ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ, δηλαδή έναντι ειδικής προς αυτούς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας. Η συμμετοχή στη δαπάνη αυτή αποτελεί το αντάλλαγμα ή την ειδική αντιπαροχή για συγκεκριμένη παρεχόμενη ωφέλεια και ΟΧΙ αόριστα για την δημιουργία εσόδων προς κάλυψη γενικά των δημοσιονομικών αναγκών του Δημοσίου. Η ειδική αντιπαροχή του Κράτους, που αντιστοιχεί στο ανταποδοτικό τέλος, αποτελεί σε τελευταία ανάλυση παροχή δημόσιας υπηρεσίας, με την οποία όμως εξυπηρετούνται ταυτόχρονα ΑΤΟΜΙΚΑ και οι χρήστες αυτής πολίτες, που φέρουν έτσι και το βάρος των δαπανών της.

Με βάση τα παραπάνω κρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 428 του 2005 απόφαση του Αρείου Πάγου, ότι τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, έχουν χαρακτήρα ανταποδοτικών τελών, ΔΕΝ είναι φόροι, και επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων για τη χρησιμοποίηση από τους τελευταίους του οδικού δικτύου της χώρας και την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για τη συγκάλυψη των δαπανών συντήρησης του δικτύου τούτου. Επομένως, τα εν λόγω τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα από το αν το όχημα κυκλοφορεί ή έχει τεθεί συνεπεία μηχανικής βλάβης ή τροχαίου ατυχήματος σε αχρησία, ΕΚΤΟΣ αν στην τελευταία αυτή περίπτωση έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Mirror


 Mirror (ακριβές αντίγραφο) 

Σημείωση: Στο Mirror 1 λειτουργεί το σύνολο των συνδέσμων εκτός από τις "ετικέτες" με ελληνικούς χαρακτήρες. Θεώρησα αρχικά ότι  πρόκειται για   ασυμβατότητα του "HTTrack Website Copier" το οποίο χρησιμοποίησα για τη δημιουργία του αντιγράφου. Διαπιστώνω όμως ότι η «Αρχειοθήκη ιστολογίου» οι σύνδεσμοι της οποίας είναι ομοίως σε ελληνικούς χαρακτήρες, λειτουργεί κανονικά… Πιθανόν να ευθύνεται ο δαίμων του υπολογιστή… Χρόνο για να διορθώσω το σφάλμα δεν έχω. Αν πάντως τύχει και πέσει κάποιος προγραμματιστής  πάνω σε τούτες τις γραμμές και δε του κάνει κόπο, ας ρίξει ένα μνμ.

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Τράπεζες: Αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα για τα δάνεια σε Ελβετικό φράγκοΣε συνέχεια αυτής της δημοσίευσης ετοίμασα την αγωγή για τα δάνεια στεγαστικής πίστης συνδεμένα με την ισοτιμία EURO/Ελβετικού φράγκου (σύνολο σελίδων 275, ώρες εργασίας 190). Δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομολογιακό προηγούμενο, η αγωγή έπρεπε να γραφτεί από λευκό χαρτί.
 
Τα στοιχεία του δανείου έχουν ως εξής: