alampasis@gmail.com

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής από το FACEBOOKΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ολόκληρη η καταγγελία  δημοσιεύεται εδώ, εδώ και για download σε word εδώ

Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στη διεύθυνση comm-rep-athens@ec.europa.eu
--------
Παραβίαση της ιδιωτικότητας από την εταιρία με την επωνυμία "FACEBOOK Ireland Limited" με την οποία συμβάλλονται οι Ευρωπαίοι χρήστες, με  έδρα την πρωτεύουσα της Ιρλανδίας  Δουβλίνο (οδός Benson), η οποία είναι θυγατρική της εταιρίας με την επωνυμία “Facebook Ink” που εδρεύει στην πανεπιστημιούπολη Menlo Park της πολιτείας Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Παράβαση εκ μέρους της Ιρλανδίας ή / και της Ελλάδας με παραβίαση των υποχρεώσεών της/ους που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 και της 95/46/ΕΚ Οδηγίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρόσθετα δε, της 2002/58/ΕΚ Οδηγίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την «ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»).

Παράλειψη θέσπισης και εφαρμογής αποτελεσματικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για τη μεταφορά των ανωτέρω Οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη, για την αντιμετώπιση πρακτικών σοβαρής παραβίασης της ιδιωτικότητας από την εταιρία "FACEBOOK Ireland Limited" και συγκεκριμένα, της  εισαγωγής στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο των ακόλουθων λειτουργιών:

I. της χρονικής σφραγίδας (time stamp) στην εφαρμογή facebook mobile για iPhone, από την οποία οι φίλοι μου πληροφορούνται χωρίς την έγκρισή μου, την τελευταία  σύνδεση ("last active") που έκανα στο facebook από  κινητό τηλέφωνο (sceenshot εδώ).

II. της λειτουργίας «διαβάστηκε» ("seen") στα μηνύματα που ανταλλάσσω με τους φίλους μου στο facebook (sceenshot εδώ)

Περισσότερες πληροφορίες για το “last active” (στην εφαρμογή facebook mobile για iPhone) και τη λειτουργία «διαβάστηκε» ("seen") στα μηνύματα, μπορείς να βρεις εδώ.

Σημείωση για τη διαδικασία που ακολουθείται μετά την Καταγγελία
Ο πολίτης δεν συμμετέχει στη διαδικασία που ξεκινά μετά την Καταγγελία.  Δεν καλείται δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε παρουσιάζεται σε κάποιο δικαστήριο. Την όλη  διαδικασία κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της προσφυγής για παράβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να κινήσει κατ' αρχάς τη διοικητική διαδικασία της «διαδικασίας παράβασης»  («διαδικασία προ της ασκήσεως προσφυγής»), με στόχο την εκούσια συμμόρφωση του καταγγελλόμενου κράτους μέλους προς τις απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης. Ακολουθηθεί η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που  αποτελεί το πρώτο βήμα του σταδίου προ της ασκήσεως προσφυγής. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ολοκληρη η Καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής από το FACEBOOKΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η παρούσα κοινοποιήθηκε εγγράφως στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα, Τηλ. 210 72 72 100, Φαξ 210 72 44 620 e-mail : comm-rep-athens@ec.europa.eu)

1. Επώνυμο και όνομα του καταγγέλλοντος: ΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2. Υπηκοότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

3. Διεύθυνση ή έδρα : ΑΙΟΛΟΥ 100 ΑΘΗΝΑ

4. Τηλέφωνο/φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 69……. , +30 210.3215732 , alampasis@gmail.com

5. Τομέας και τόπος/τόποι δραστηριότητας: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ [ΑΜΔΣΑ 24778]

6. Κράτος μέλος ή δημόσιος οργανισμός που δεν έχει, κατά την άποψη του καταγγέλλοντος, τηρήσει το κοινοτικό δίκαιο: ΙΡΛΑΝΔΙΑ ή/και ΕΛΛΑΔΑ

Serious privacy infringement from FacebookI. The 'Time Stamp' on iPhone's Mobile App, provides without your consent information to your fb friends about your last online facebook connection ('Last Active') when accessing facebook from a mobile device

II. 'Seen' function, in pm correspondance with your friends on facebook

- The report on facebook for violation of my private life, caused by the functions 'Time Stamp' - 'Last Active', that appears on my friends' iphone facebook mobile app. 
- Uninstallation of facebook mobile app from iPhone here and from Android here, due to serious infringement of my privacy.
- The emerging legal issues will be submitted for judgement to the competent Bodies and Courts, in case that Facebook does not suggest an explicit way to disable the above functions.

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητας από το FacebookI. Η χρονική σφραγίδα (time stamp) στην εφαρμογή facebook mobile για iPhone, από την οποια οι φίλοι σου πληροφορούνται χωρίς την έγκρισή σου, την τελευταία  σύνδεση ("last active") που έκανες στο facebook από το κινητό σου τηλέφωνο.

II. Η λειτουργία «διαβάστηκε» ("seen") στα μηνύματα που ανταλλάσεις με τους φίλους σου στο facebook.

-Η αναφορά στη facebook για παραβίαση της ιδιωτικής μου ζωής, από τη λειτουργία “time stamp” - "last active", που εμφανίζεται στην εφαρμογή facebook mobile για iPhone των φίλων μου.
-Απεγκατάσταση του facebook app από το iPhone εδώ και από android εδώ, λογω σοβαρής παραβίασης της ιδιωτικότητάς μου
-Τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν θα υποβληθούν  στην κρίση των αρμόδιων Οργάνων και Δικαστηρίων, στην περίπτωση που δεν υποδειχτεί από τη facebook, σαφής τρόπος απενεργοποίησης των  παραπάνω λειτουργιών.   

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Τέλη κυκλοφορίας: ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ η διαδικασία είσπραξης και βεβαίωσής τουςΓια να καταλάβεις τι παίχτηκε φέτος με τα τέλη κυκλοφορίας, θα το γράψω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται…

Δεν επιτρέπεται η είσπραξη ούτε η έναρξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του φορολογούμενου με την ταμειακή βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας, αν προηγουμένως ο φορολογούμενος δεν λάβει ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα που του αποστέλλει το ΥΠΟΙΚ, από το οποίο λαμβάνει ΠΛΗΡΗ γνώση της σε βάρος του καταλογιστικής πράξης των τελών κυκλοφορίας και της μεθόδου υπολογισμού τους (κυβισμός, παλαιότητα, εκπομπή ρύπων, στοιχεία κυκλοφορίας οχήματος, κλπ).

Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που οι οικονομικές υπηρεσίες του κράτους ΔΕΝ κοινοποίησαν τέτοιο έγγραφο… Αντί αυτού, οι φορολογούμενοι «κλήθηκαν» να μπουν στο ιντερνετ (!!!) και ειδικότερα  στο σαιτ της ΓΓΠΣ όπου «όφειλαν» να τυπώσουν  ένα πι-ντι-εφ (!!!) που σε συνθήκες πλήρους συνταγματικής εκτροπής υποκαθιστά υποτίθεται την κοινοποίηση έγκυρης διοικητικής πράξης !!!

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»: Ανακριβές δημοσίευμα που προκαλεί στους πολίτες φόβο«Και η Τροχαία στο κυνήγι των φόρων. Μπλόκα στους δρόμους για όσους δεν πληρώνουν»

Δεν υπάρχει πολίτης της αποικίας τούτης που να μην υποπτεύεται ότι ορισμένα δημοσιεύματα συγκεκριμένων ΜΜΕ, στην προσπάθεια τους να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη κινούνται στο φάσμα της παραπληροφόρησης που εκτίνεται από  τη γκρίζα ζώνη του «προκλητικά ανακριβούς» έως το βαθύ μαύρο της «σκόπιμης παραπληροφόρησης».

Τελευταία  περίπτωση, το προεκλογικό δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» με τίτλο «θηλιά θα γίνουν τα στεγαστικά με τις δραχμές», με προφανή στόχευση, τη με δόλο ή βαριά αμέλεια χειραγώγηση του εκλογικού σώματος προς την κατεύθυνση της επικράτησης των δυνάμεων του... "φιλοευρωπαϊκού άξονα". Στο δημοσίευμα αυτό αναλύονταν οι τραγικές δήθεν συνέπειες που θα είχε για τους δανειολήπτες τυχόν επιστροφή στη δραχμή (εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Δευτέρα 21 Μαΐου 2012, δημοσίευμα σε  λινκ και pdf)… Τις ευεργετικές για τους δανειολήπτες συνέπειες της επιστροφής στη δραχμή, είχα με άρθρο μου αναλύσει εδω. Για την ιστορία πάντως, να σημειωθεί ότι οι έγκυροι οικονομικοί αναλυτές των ελληνικών μέσων έχουν, κατά την πάγια στάση τους, διαφορετική άποψη από το Bloomberg που υποστηρίζει ότι "μια ελληνική χρεοκοπία και ταυτόχρονη έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα επιτύγχανε όλους τους στόχους, σχεδόν εν μία νυκτί". (πηγή)

Η περίπτωση τώρα του δημοσιεύματος της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» που ακολουθει, απλά δεν έχει προηγούμενο! Τόσο, που το παραπάνω δημοσίευμα στα ΝΕΑ μοιάζει μπροστά του με εγχειρίδιο δημοσιογραφικής δεοντολογίας ως προς την  έρευνα (που πρέπει να) προηγείται της δημοσίευσης…